La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

 

Welkom op het kasteel van Havré

 

voorgevel van het kasteel - 1900

  De grote feestzalen strekken zich uit van de keukentoren tot de slottoren. Met in het midden, de kapel in spoorvorm.

Twee windwijzers, wildemannen voorstellend, domineerden de keukentoren. Ze werden in 1930 om veiligheidsredenen weggenomen. Geruime tijd tentoongesteld in het stadhuis van Bergen, kwamen ze terug naar het kasteel, waar ze nu te zien zijn op de benedenverdieping van de wachterstore.

 

 

Op zeven kilometer van Bergen, strekken Havré en zijn gehucht Ghislage zich uit over 1.800 hectaren op de hellingen van de Haine-vallei. Bossen beslaan het grootste deel van dit grondgebied. Zij bekronen deze agglomeratie met in het midden het dorp waar het domein met het kasteel zich uitstrekte. Alhoewel sedert geruime tijd onterfd en ontdaan van zijn steenkool, van zijn buskruidfabriek, van een glasblazerij in de onmiddelijke omgeving, en van de fabrieken van Solvay; is Havré een zeer levendig dorp gebleven. Meerdere bloeiende bedrijven hebben hun goeie reputatie ver buiten het dorp gedragen. 

 

 

De Sint-Maartenskerk (XVIe eeuw) domineert het dorpsplein met zijn mooie gotische constructie. De flamboyante vensters zorge voor het nodige daglicht in het koor en de kruisbeuk. In het koor kan men volgende tekst lezen, gegraveerd in blauwe harde steen : « Hier rust het hart van de nobele en illustre Anne van Lotharingen…”.

 

De kapel van O.L.V. van de Goede Wil  bereikt men langs een mooie dreef van oude lindebomen en is gebouwd op de grafkelder van de familie de Croÿ. Niettegenstaande de kapel in gotische stijl is, bestaat het portaal wel uit Renaissance elementen.

Drieënzevetig gescultpteerde beeldjes ondersteunen de dakgoot,  de enen stellen engelkopjes voor, de anderen eerder vreemde figuren. Het beeldje van O.L.V. van Goede Wil bevindt zich nog altijd tegen een stuk van de lindeboom, zoals men die destijds aantrof.

 

De kapel van Sint-Antonius van Barbefosse (de kluizenaar) is in spitsboogvorm. Albrecht van Beieren stichtte hier in 1382 de Orde van de Ridders van Sint-Antonius de Kluizenaar. Talrijke ridders uit Henegouwen, Luik, Brabant en zelfs het buitenland traden tot deze Orde toe.

 

Bron : Dienst voor Toerisme van de Stad Bergen. 

 

 
   De v.z.w. wordt ondersteund in haar optreden door :